اخبار

نتیجه بررسی پرونده 5 شرکت بازرسی در کمیته تایید صلاحیت مرکز ملی مشخص شد

نتیجه بررسی پرونده 5 شرکت بازرسی در کمیته تایید صلاحیت مرکز ملی مشخص شد

چهارمین هیأت تاييد صلاحيت در زمینه نهادهای بازرسی کالا، خدمات و انرژی در تاریخ 1403/02/09 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی ...

معیارهای بازرسی کالا مورد استفاده برای شرکت های بازرسی چیست؟

معیارهای بازرسی کالا مورد استفاده برای شرکت های بازرسی چیست؟

شرکت های بازرسی کالا براساس فرم دامنه شمول تایید صلاحیت نهادهای بازرسی باید از معیار های بازرسی ذیل در ...

NACI موفق به اخذ تایید صلاحیت از اتحادیه تایید صلاحیت آسیا و اقیانوسیه (APAC) شد.

NACI موفق به اخذ تایید صلاحیت از اتحادیه تایید صلاحیت آسیا و اقیانوسیه (APAC) شد.

در دنیا دو نهاد برای ایجاد ساختار اعتباربخشی نهادهای تایید صلاحیت هر کشور به وجود آمده است. یکی از ...

عناوین کالاها براساس دسته بندی 22 گانه در محدوده های بازرسی برگرفته از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات چه هستند؟

عناوین کالاها براساس دسته بندی 22 گانه در محدوده های بازرسی برگرفته از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات چه هستند؟

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در آبان ماه 1402، از دامنه های بازرسی 22 گانه کالاهای صادراتی و وارداتی ...

حداقل میزان حق بیمه برای پوشش خسارت های مالی در بازرسی کالا چقدر است؟

حداقل میزان حق بیمه برای پوشش خسارت های مالی در بازرسی کالا چقدر است؟

در ابتدای نیمه دوم سال 1402 مرکز ملی تایید صلاحیت مدارکی را روی سایت خود قرار داد که ضوابطی ...

ارائه خدمات صدور بیمه نامه مسئولیت برای شرکت های بازرسی کالای صادراتی و وارداتی

ارائه خدمات صدور بیمه نامه مسئولیت برای شرکت های بازرسی کالای صادراتی و وارداتی

به استحضار می­رساند، طبق تکلیف استاندارد ISO/IEC 17020:2012 در بند 5-1-4 خرید بیمه نامه مناسب، کافی و ارائه آن به ...