در این قسمت به نحوه اخذ تاییدیه خدمات آموزشی از سازمان ملی استاندارد و منابع و امکانات مورد نیاز  برای دستیابی به این هدف اشاره خواهد شد.

از مزایای اخذ این تاییدیه مراکز همکار آموزشی سازمان ملی استاندارد می توان به فروش خدمات آموزشی به متقاضیان دریافت این خدمت تحت اعتبار سازمان ملی استاندارد، برگزاری دوره های مشترک با سازمان ملی استاندارد و ارتقا جایگاه شرکت به عنوان یه سازمان ارائه دهنده خدمات آموزشی معتبر اشاره نمود.

امکانات مورد نیاز

برای دریافت تاییدیه خدمات آموزشی به امکانات و منابع زیر نیاز داریم:

1- یک نهاد حقوقی ثبت شده که در موضوع فعالیت آن در بند 2 اساسنامه به ارائه خدمات آموزشی اشاره شده باشد و مدارک و مستندات حقوقی به منظور ارائه به سازمان ملی استاندارد شامل اساسنامه، آگهی تاسیس، اخرین آگهی تغییرات؛

2- یک نفر کارشناس حقیقی استاندارد تمام وقت در حوزه آموزش و ترویج سیستم های مدیریت؛

3- لیست مدرسین تمام وقت و پاره وقت براساس لیست بیمه یا قرارداد در حوزه های سیستم های مدیریتی؛

4- مکانی (ملکی/استیجاری) به منظور ارائه خدمات آموزشی، حداقل 60 متر مربع که به امکانات آموزشی از قبل صندلی، وایت برد، ویدئوپرژکتور، کتابخانه، اینترنت، سرویس بهداستی، نمازخانه، بوفه یا محل پذیرایی شرکت کنندگان مجهز باشد. لازم به ذکر است مستندات میزان متراژ فضای آموزشی ارائه شده در اعطای مجوز ارائه خدمات آموزشی و استانی، منطقه ای یا ملی بودن تاییدیه و صدور گواهینامه مربوطه موثر خواهد بود که برای این منظور ارائه تفاهم نامه های همکاری با نهادها و ارگان های همکار و استفاده از فضای آموزشی و سالن های آن ها راهگشا خواهد بود.   

5- سیستم مدیریت استقرار یافته در شرکت و ارائه مستندات مثبته مبنی بر وجود این سیستم مدیریت شامل نظامنامه، روش های اجرایی کنترل مدارک، کنترل سوابق، اقدام اصلاحی و پیشگیرانه، ممیزی داخلی، بازنگری مدیریت، نظر سنجی از مشتری، بررسی شکایات، ارائه خدمات آموزشی برون سازمانی، خط مشی کیفیت و لیست مدارک و مستندات،

6- ارائه تقویم، برنامه آموزشی، سرفصل دوره های قابل ارائه، سوابق همکاری های آموزشی با سایر نهاد ها و ارگان ها