خدمات ذکر شده در این وبسایت توسط جناب آقای شهرانی ارائه میگردد و می توانید جهت کسب اطلاع از نحوه ارائه خدمات مشاوره با شماره های زیر با ما تماس بگیرید.

09126886382

09206886382

همچنین جهت طرح درخواست خدمات مشاوره در حوزه های بازرسی مورد نظر، می توانید با مراجعه به قسمت دامنه شمول های تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی از سایت حاضر و انتخاب شماره ردیف های مربوطه درخواست خود را همراه با شماره تماس به آدرس Email:isoiec17020.ir@gmail.com ارسال نمایید ویا اینکه اطلاعات مندرج در پرسشنامه ذیل را تکمیل و از طریق آدرس ایمیل برای ما ارسال نمایید:

پرسشنامه برای دریافت خدمات مشاوره 17020//////