در جدول ذیل کلیه دامنه شمول های قابل تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی براساس استاندارد 17020 درج شده که می توان جهت استقرار سیستم بازرسی به شرکتهای بازرسی خدمات مشاوره ارائه داد. این لیست درتیر ماه سال 1402 توسط مرکز ملی تایید صلاحیت به روز رسانی شده است. به منظور مشاهده معیارهای بازرسی (شماره های استانداردهای ملی ذکر شده) می توانید از ستون سمت راست به قسمت فهرست استانداردهای ملی مراجعه نموده و استاندارد مرتبط را دانلود نمایید: