به اطلاع شرکتهای بازرسی فنی که در حال اخذ تایید صلاحیت از مرکز ملی تایید صلاحیت می باشند، می رساند گروه مشاوران تخصصی استاندارد 17020 به پشتوانه دسترسی به شبکه ای از متخصصین حوزه های بازرسی فنی در حال حاضر امکان برگزاری دوره های درج شده ذیل را با کیفیت بالا فراهم نموده است. متقاضیان محترم می توانند درخواست برگزاری دوره های اختصاصی مرتبط با حوزه فعالیت خود را یا درخواست ثبت نام در دوره های عمومی که به صورت دوره ای و با رسیدن به حد نصاب 12 نفر برگزار می شود با ارسال عنوان و کد دوره به ادرس ایمیل isoiec17020@gmail.com به این گروه مشاور اعلام نمایدند:

حوزه

عنوان دوره

کد دوره

استاندارد
مدیریت کیفیت برای شرکت های بازرسی فنی

مبانی و تشریح الزامات استاندارد ISO 17020:2012

960101

ممیزی داخلی استاندارد ISO 17020:2012

960102

بازرسی
جوش و آزمون های غیر مخرب

بازرسی جوش

Welding Inspection
(AWS-QC1)

960103

Level (I & II) VT

960104

Level (I & II)PT

960105

Level (I & II)MT

960106

Level (I & II)UT

960107

Level (I & II)RT

960108

Level (I & II)RTI

960109

بازرسی
مخازن تحت فشار

مبانی و تشریح الزامات استاندارد

 ASME sec VIII (بازرسی)

960110

بازرسی
رنگ و پوشش

بازرسی رنگ و پوشش ها – سطح 1

960111

بازرسی رنگ و پوشش ها – سطح 2

960112

بازرسی
جرثقیل ها و لیفتراک

دوره بازرسی جرثقیل های سقفی براساس استاندارد ASME B30.2

960113

دوره بازرسی جرثقیل های برجی براساس استاندارد ASME B30.3

960114

دوره بازرسی جرثقیل های موبایل براساس استاندارد ASME B30.5

960115

دوره بازرسی لیفتراک براساس استاندارد

 1ANSI B56.

960116

بازرسی
معیار مصرف انرژی

دوره مدیریت انرژی تخصصی حرارت

960117

دوره مدیریت انرژی تخصصی برق

960118

دوره مدیریت جامع انرژی (عمومی)

960119

بازرسی
جایگاههای تک منظوره و چند منظوره

دوره بازرسی جایگاههای تک منظوره و چند منظوره براساس استاندارد
6792 و 12054

960120

دوره بازرسی مخازن نصب شده در جایگاهها براساس استاندارد 6792

960121

تایید
نوع خودرو

دوره آشنایی با استاندارد های 54 گانه

960122

دوره تایید نوع خودرو براساس استاندارد 6924

960123

بازرسی
کالا و نمونه برداری

دوره بازرسی  و نمونه
برداری کالاهای صادراتی و و ارداتی

960124

بازرسی
آسانسورهای برقی

دوره بازرسی آسانسورهای برقی براساس استاندارد 6303-1 ویرایش 1393

960125

بازرسی
موتورخانه ها

دوره بازرسی موتورخانه براساس استاندارد 16000

960126

 CNG

دوره بازرسی ادواری خودروهای CNG 
براساس استاندارد 9747

960127

دوره تایید نوع خودرو های گاز سوز CNG براساس استاندارد 7859

960128

بازرسی ادواری مخازن CNG
براساس استاندارد 9426

960129