شرکتهای بازرسی فنی صلاحیت دار شرکت ملی گاز ایران

شرکتهای بازرسی فنی صلاحیت دار شرکت ملی گاز ایران

مشخصات و تخصص شرکتهای  متقاضی و تایید صلاحیت شده در فهرست شرکتهای بازرسی فنی صلاحیت دار شرکت ملی گاز ایران جهت استفاده همکاران در شرکتهای تابعه ملی گاز ایران بروزرسانی گردیده و اعلام شد.

07-Mehr-94.xls3.71 MB

از لین زیر روی آدرس فوق کلیک کنید:

http://inspect.nigc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&CategoryID=b0b04840-463d-4a1a-9cd5-96856e5ec4ea&WebPartID=ba732cfe-7d7d-4a3c-8ef2-ac0b1c77af95&ID=515bbe67-ef9f-4f89-b46d-0e0e5d86ed2f

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.