شرکت بازرسی فنی نسا بین الملل

شرکت بازرسی فنی نسا بین الملل

   شرکت بازرسی فنی نسابین الملل به عنوان یکی از شرکت های بازرسی کشور خدمات مشاوره در زمینه استقرار، پیاده سازی و آموزش الزامات استاندارد ISO/IEC 17020 در دامنه شمول بازرسی ذیل را از این گروه مشاور دریافت نموده است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.