آیین نامه ماده (15) اصلاح قوانین مقررات سازمان استاندارد درخصوص کارشناسان استاندارد

آیین نامه ماده (15) اصلاح قوانین مقررات سازمان استاندارد درخصوص کارشناسان استاندارد

آیین نامه ماده (15) اصلاح قوانین مقررات سازمان ملی استاندارد ایران درخصوص نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد ویرایش سال 1393 را در لینک زیر ببیندید:

آیین نامه///

فرم اخذ پروانه کارشناسی استاندارد حقوقی////

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.