اخذ مجوز بهره برداری برای تجهیزات شهربازی در استان تهران

اخذ مجوز بهره برداری برای تجهیزات شهربازی در استان تهران

اطلاعیه

اخذ مجوز بهره برداری برای تجهیزات شهربازی

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه شهربازی
داران محترم استان تهران می‌رساند،چنانچه حداکثر تا تاریخ 31/04/1397 نسبت به
ارسال تقاضای بازرسی از تجهیزات تفریحی فاقد مجوز در سامانه استاندارد، رفع نواقص
پس از انجام بازرسی و اخذ مجوز بهره برداری از این اداره کل ننمایند، مطابق ماده 9 قانون اصلاح مجموعه قوانین و مقررات موسسه
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال 1371 مجلس شورای اسلامی از ادامه فعالیت
تجهیزات جلوگیری به عمل آمده و از طریق مراجع قضایی مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. لذا
مقتضی است در اسرع وقت نسبت به اقدام جهت استانداردسازی تجهیزات تفریحی و اخذ مجوز
بهره برداری اقدام نمایند. همچنین رعایت نکات ذیل در حین بهره برداری به خصوص در
فصل تابستان الزامیست.

1-  
نصب مجوز بهره برداری استاندارد
در شهربازی به صورت خوانا و در معرض دید مراجعین.

2-  
انجام نظارت و بازرسی‌های دوره‌ای
و سرویس و نگهداری‌های روزانه، هفتگی و ماهانه و ثبت در سوابق تجهیزات.

3-  
رعایت زمان استراحت دستگاه با
توجه به کثرت استفاده.

4- 
رعایت شرایط بهره برداری از
تجهیزات ( حداکثر ظرفیت، شرایط سنی، وزن استفاده کنندگان و…) و همچنین شرایط جوی
و محیطی ( بارندگی، وزش بادهای شدید سرما و…).

5-  
حضور دائم مدیر فنی در زمان بهره
برداری و نظارت بر موارد ایمنی و عملکرد اوپراتورها.

6-  
نصب دستورالعمل بهره برداری و
رعایت نکات ایمنی توسط اپراتور و استفاده کنندگان می‌بایست برای هر تجهیز در مکان مناسب.

7-  
استفاده از اپراتورهای آموزش دیده
و مورد تأیید اداره کل استاندارد استان
با لباس فرم مشخص.

8-  
وجود لوازم کمک‎های اولیه به
مقدار کافی به منظور استفاده در مواقع بحرانی.

 

 

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.