ارائه خدمات ارزیابی انطباق 17020 و صدور بیانیه انطباق (Conformity Letter) نهادهای بازرسی نوع ب و پ

ارائه خدمات ارزیابی انطباق 17020 و صدور بیانیه انطباق (Conformity Letter) نهادهای بازرسی نوع ب و پ

به
استناد پیوست الف استاندارد بین المللی
ISO/IEC17020:2012 نهادهای بازرسی از منظر استقلال
به 3 گروه الف، ب و پ تقسیم بندی می شوند.

نوع
الف) نهاد بازرسی که خدمات بازرسی شخص ثالث ارائه می نمایند.

نوع
ب) نهاد بازرسی ارائه دهنده بازرسی های شخص اول، بازرسی های شخص دوم یا هردوی آن
ها که بخش جداگانه و قابل شناسایی از یک سازمان دست اندرکار در طراحی، تولید،
تامین، نصب، استفاده یا نگهداری مورد های تحت بازرسی را تشکیل می دهد و فقط تامین
کننده خدمات بازرسی به سازمان مادر است. (نهاد بازرسی درون سازمانی)

نوع
پ) نهاد بازرسی ارائه دهنده بازرسی های شخص اول، بازرسی های شخص دوم یا هردوی آن
ها که بخش قابل شناسایی ولی نه لزوما جداگانه از یک سازمان دست اندرکار در طراحی،
تولید، تامین، نصب، استفاده یا نگهداری مورد های تحت بازرسی را تشکیل می دهد و
خدمات بازرسی به سازمان مادر خود یا سایر طرف ها یا هر دوی آنها را تامین می کند.

بنابر
سیاست­گذاری های صورت گرفته در ایران، تنها خدمات تائید صلاحیت (
Accreditation) و صدور پروانه تائید صلاحیت به
نهادهای بازرسی نوع الف ارائه می گردد که این خدمات دارای اعتبار در سطح
ملی
می باشد.

در
این راستا و به منظور ایجاد اطمینان نزد نهادهای بازرسی نوع ب و پ در خصوص میزان
برآورده شدن الزامات استاندارد  17020 در
مجموعه خود، می توان از خدمات ارزیابی انطباق و صدور بیانیه انطباق (
Conformity Letter) استفاده نمود که دارای اعتبار
در سطح شرکت
درخواست کننده خدمات می باشد.

گروه
مشاوران تخصصی استاندارد 17020 با دراختیار داشتن تیمی مجرب از ارزیابان حوزه
17020 و کارشناسان حوزه بازرسی، آمادگی ارائه خدمات ارزیابی انطباق حوزه 17020 به
نهادهای بازرسی نوع ب و پ می باشد.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09126886382 تماس حاصل فرمائید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.