ارزیابی همترازی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران توسط اتحادیه آسیا – اقیانوسیه

ارزیابی همترازی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران توسط اتحادیه آسیا – اقیانوسیه

طبق هماهنگی های انجام شده با اتحادیه تایید صلاحیت آسیا  اقیانوسیه (PAC)  ، شنبه 30 آبان ، ارزیابی همترازی این مرکز توسط آقایان Anil Jauhri از NACBC و C.K. cheung از IAS و JAZ-ANZ صورت گرفت.

به گزارش مرکز ملی تایید صلاحیت ایران :در نشست افتتاحیه پس از معرفی برنامه ارزیابی توسط ارزیابان و شرکت کنندگان، علیرضا خاکی فیروز ، رییس مرکز تایید صلاحیت ایران در خصوص نحوه شکل گیری این مرکز و ساختار تایید صلاحیت در ایران به ارایه گزارش پرداخت و در ادامه اقدامات اصلاحی مرکز در خصوص یافته های بررسی مدارک و مستندات به اطلاع ارزیابان رسید.

براساس این گزارش : در نشست عصر همان روز، موارد مربوط به مسئولیت قانونی ، ساختار ، بی طرفی ، محرمانگی ، تامین مالی ، مسئولیت مدنی ، فعالیت های تایید صلاحیت ، سیستم مدیریت ، کنترل مدارک ، ثبت سوابق ، عدم انطباق و اقدام اصلاحی ، اقدام پیشگیرانه ، ممیزی داخلی ، بازنگری مدیریت و رسیدگی به شکایات مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است : در صورت موفقیت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در این ارزیابی از روز شنبه 30 آبان آغاز و تا چهاشنبه 4 آذر ادامه خواهد یافت ، گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت صادره توسط این مرکز در حوزه کشورهای عضو اتحادیه تایید صلاحیت آسیا اقیانوسیه (PAC) و مجمع بین المللی تایید صلاحیت (IAF) معتبر بوده و این مرکز جزء امضاء کنندگان موافقت نامه ی به رسمیت شناختن چند جانبه قرار خواهد گرفت.

لینک خبر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.