استاندارد 18395 به عنوان یکی از معیارهای بازرسی خدمات- هتل ها بازنگری شد

استاندارد 18395 به عنوان یکی از معیارهای بازرسی خدمات- هتل ها بازنگری شد

در راستای تحقق برنامه های تحولی استانداردسازی حوزه خدمات، تجدیدنظر استاندارد ملی «الزامات خدمات  هتل ها» با هدف تعيين الزامات کیفی برای هتل ها درخصوص کارکنان، خدمات، سازمان دهی رویدادها، فعالیت های سرگرمی، ایمنی و امنیت، نگهداری، بهداشت و نظافت، مدیریت تدارکات، رضایت میهمانان و گردآوری بازخوردها به تصویب رسید.

استاندارد ملی به شماره 18395 با عنوان گردشگری و خدمات وابسته- هتل ها- الزامات خدمات یکی از معیارهایی است که شرکت های بازرسی متقاضی اخذ تایید صلاحیت در زمینه خدمات- مراکز اقامتی باید نسبت به تهیه مدارک بازرسی شامل دستورالعمل ها و چک لیست های بازرسی براساس استاندارد اقدام نمایند.

لینک دانلود استاندارد 18395

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.