اطلاعات تماس و آدرس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

اطلاعات تماس و آدرس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

شماره تماس

سمت / امور مربوطه

نام و نام خانوادگی

واحد مربوطه

88839049-88839050

رئیس مرکز

خانم دکتر رحمانی

ریاست

88839049-88839050

رئیس دفتر

خانم بخت

88839048

معاونت

خانم سهیلی

معاونت تأیید صلاحیت بازرسی

88839044

مدیر گروه

خانم دستیار

88827121

خانم معصومه طارمی، خانم شیرازی، خانم صادقی، آقای چراغی، آقای کلوانی، آقای حیدریان

88839042

رسیدگی به شکایات و رسیدگی به درخواستهای مجدد نهادهای ارزیابی انطباق

خانم جودکی

ستاد

88839036

سامانه و پورتال

خانم عبادی

88308097

خانم قنایی، خانم ناصری

88308097

چاپ و صدور گواهینامه های تایید صلاحیت

خانم میشانی

تهران  خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از خیابان زرتشت، کوچه پزشکپور، پلاک 23 (معاونت تأیید صلاحیت نهادهای گواهی کننده)

آدرس

تهران –  سپهبد قرنی- کوچه آذرفر (ریاست مرکز، معاونت های تأیید صلاحیت آزمایشگاه و نهادهای بازرسی و ستاد)

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.