اطلاعیه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران جهت ویرایش جدید استانداردهای ISO/IEC 17021-1:2015 وISO 9001:2015

اطلاعیه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران جهت ویرایش جدید استانداردهای ISO/IEC 17021-1:2015 وISO 9001:2015

اطلاعیه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در
خصوص نحوه عملکرد این مرکز در راستای ویرایش جدید استانداردهای
 ISO/IEC 17021-1:2015   و ISO 9001:2015 به شرح زیر است
:

1- استاندارد ایزو 9001

همه نهاد های گواهی کننده سیستم مدیریت کیفیت موظف هستند خط مشی مرکز
ملی تائید صلاحیت ایران و مقررات مجمع بین المللی تائید صلاحیت
 IAF در خصوص صدور
گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت طبق استاندارد ایزو
9001 ویرایش 2015 را در مهلت زمانی
تعیین شده (
15 سپتامبر 2018) رعایت نمایند. همانگونه که در راهنمای متقاضیان تائید صلاحیت به
شماره
مدرکNACI– G05  در سایت این مرکز مشخص شده است نهادهای گواهی کننده باید انتقال از
استاندارد ایزو 9001 ویرایش
2008 را تا 14 سپتامبر 2018  ( 28 شهریور 1397 ) به استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015 به اتمام برسانند. لذا
گواهینامه های ایزو
9001 ویرایش 2008 بعد از 15 سپتامبر 2018 (29 شهریور 1397) معتبر نخواهد بود.
توضیحات کامل این انتقال در مدرک IAF ID 9 در سایت IAF به آدرس www.iaf.nu در بخش Publication  و IAF ID به طور مشروح درج شده
است
.

 

2- استاندارد ایزو آی ای سی 17021

همه نهاد های گواهی کننده سیستم مدیریت کیفیت موظف هستند خط مشی مرکز
ملی تائید صلاحیت ایران و مقررات مجمع بین المللی تائید صلاحیت
 IAF در خصوص انتقال سیستم
مدیریت خود به استاندارد جدید
 ISO/IEC 17021-1:2015 را در مهلت زمانی
تعیین شده (
15 جولای 201725 تیر 13966) رعایت نمایند. همانگونه که در راهنمای متقاضیان تائید صلاحیت به
شماره
مدرکNACIG05 در سایت این مرکز
مشخص شده است نهادهای گواهی کننده باید انتقال از استاندارد ایزو
 ISO/IEC 17021:2011  را تا 14 جولای  2017(24 تیر 1396) به استاندارد ISO/IEC 17021-1:2015  به اتمام برسانند.
لذا از تاریخ 15 جولای
2017 (25 تیر 1396) مرکز ملی تائید صلاحیت ایران هیچگونه گواهینامه تائید صلاحیت مطابق
با استاندارد ایزو
 ISO/IEC17021:2011 صادر نخواهد نمود و
گواهینامه های مربوط معتبر نخواهند بود
.
توضیحات کامل این انتقال در مدرک IAF ID 11 در سایت IAF به آدرس www.iaf.nu در بخش Publication  و IAF ID به طور مشروح درج شده
است.
 

لینک خبر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.