الزام ارائه تهدنامه محضری توسط شرکت های بازرسی کالا در خصوص همکاری با مرکز ملی تا تاریخ 1402/10/06

الزام ارائه تهدنامه محضری توسط شرکت های بازرسی کالا در خصوص همکاری با مرکز ملی تا تاریخ 1402/10/06

باتوجه به نامه ارسالی مرکز ملی تایید صلاحیت به مدیران عامل شرکت های بازرسی کالا، درخصوص ضرورت ارائه تهدنامه محضری با موضوع “انجام همکاری لازم با مرکز ملی تایید صلاحیت مطابق برنامه زمانبندی های اعلام شده و پذیرش عواقب مختومه شدن فرآیند در صورت عدم اقدام به موقع” شرکت های بازرسی کالا باید تا تاریخ 1402/10/06نسبت به ارائه تعهد نامه اقدام نمایند.

مفهوم این تعهد نامه این است که با توجه به این که گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی کالا تا انتهای سال 1402 معتبر می باشد، مدارک و مستندات مرتبط با طی شدن فرایند تایید صلاحیت را به مرکز ملی ارائه نموده و مقدمات اجرای فعالیت های ارزیابی را تا طی شدن فرایند تایید صلاحیت شامل اعطا یا تجدید گواهینامه تایید صالاحیت براساس استاندارد 17020 در حوزه کالا را در دستور کار قرار دهند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.