انتشار سند کاربرد استاندارد ایران -ایزو آی ای سی 17020 سال 1392

انتشار سند کاربرد استاندارد ایران -ایزو آی ای سی 17020 سال 1392

سند کاربرد استاندارد ایران -ایزو آی ای سی 17020 سال 1392 برای تایید صلاحیت نهادهای بازرسی منتشر شد.

اعضای گروه مشاوران تخصصی استاندارد 17020 که جزو اعضای تدوین کننده این استاندارد بوده آمادگی خود را جهت ارائه خدمات مشاوره به متقاضیان اخذ تایید صلاحیت در سراسر کشور جهت طراحی، مستندسازی، پیاده سازی و آموزش در کلیه حوزه های بازرسی فنی در سراسر کشر اعلام می دارد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.