ایا باید منتظر تغییر در ساختار سازمانی مدیریتی سازمان ملی استاندارد ایران باشیم؟

ایا باید منتظر تغییر در ساختار سازمانی مدیریتی سازمان ملی استاندارد ایران باشیم؟

اخیرا که خبر برگزاری آزمون کارشناسان استاندارد اعلام و روش اجرایی فرآیند انتخاب کارشناس رسمی استاندارد منتشر و در دسترس قرار گرفت، بحث های فراوانی در خصوص حذف پروانه کارشناسی استاندارد در حوزه نظارت پیش آمده و نگرانی های زیادی را برای کارشناسان این حوزه ایجاد نموده است.

با بررسی این روش اجرایی و همچنین بررسی ماده 6 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که وظایف سازمان را در چهار حوزه استاندارد سازی، اندازه شناسی، تایید صلاحیت و ارزیابی انطباق بیان نموده است و همچنین به استناد ذکر عناوین اعضای کمیسیون ستادی مندرج در بند 6-2 روش اجرایی فرآیند انتخاب کارشناس رسمی استاندارد، پیش بینی می شود چارت سازمان ملی استاندارد در سطح کلان به شکل زیر تغییر نماید.

این ساختار با ساختار قبلی در سه معاونت اصلی تدوین و ترویج استاندارد، معاونت نظارت بر اجرای استاندارد و معاونت ارزیابی کیفیت دارای تفاوت اساسی است.

البته موضوع دیگری که منجر شده است این چارت پیش بینی شود، واگذاری فرآیند ارزیابی شرکت های بازرسی کالای صادراتی و وارداتی به مرکز ملی تایید صلاحیت ایران است، که مطلب مرتبط را می توانید در اینجا بخوانید.

با این تغییر احتمالی در ساختار سازمان استاندارد، دیگر پروانه های کارشناسی حوزه نظارت وجود نخواهد داشت و پروانه های کارشناسی در زمینه های استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی و اوزان و مقیاس صادر خواهد شده که در تطابق با ساختار پیش بینی شده سازمان ملی استاندارد خواهد بود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.