بررسی فرایند تایید صلاحیت 3 نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در دومین کمیته سال 1398

بررسی فرایند تایید صلاحیت 3 نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در دومین کمیته سال 1398

دومین کمیته
تایید صلاحیت نهادهای بازرسی در سال جاری در تاریخ 1398/02/07 با حضور مسئولین مرکز
ملی تایید صلاحیت ایران و نمایندگان سازمان های دولتی و انجمن های تخصصی در محل مرکز
ملی تایید صلاحیت ایران برگزار گردید. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
سازمان ملی استاندارد ایران، دکترخاکی فیروز ریاست مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام
نمود: در این جلسه درخواست های صدور، تجدید و افزایش دامنه گواهینامه نهادهای بازرسی
و گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی این مرکز، مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت
که در نهایت با تجدید صلاحیت در 2 زمینه بازرسی برای 1 نهاد بازرسی (ارتقا گستر پویا)
و رفع تعلیق 1 نهاد بازرسی (شنتیا گستر فراز) در 1 زمینه بازرسی و تذکر به 1 نهاد بازرسی
در 1 زمینه بازرسی (شرکت پارس سامان طوس) بر اساس الزامات استاندارد ایران – ایزو آی
ای سی 17020موافقت گردید

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.