بررسی وضعیت آماری قبول شدگان آزمون کارشناسان استاندارد برگزار شده

بررسی وضعیت آماری قبول شدگان آزمون کارشناسان استاندارد برگزار شده

پس از برگزاری آزمون کارشناسان استاندارد و اعلام نتایج، برای ما جالب توجه بود که مطلع شویم وضعیت و درصد قبول شدگان در حوزه ها و زمینه های آزمون چگونه بوده است، لذا در کانال تلگرامی خود یک نظر سنجی به راه انداختیم.

در این نظرسنجی پنج گزینه مدنظر قرار گرفت که به شرح ذیل می باشد:

 • قبول شدم (حوزه تایید صلاحیت)،
 • قبول شدم (حوزه استاندارد سازی)،
 • قبول شدم (هر دو حوزه تایید صلاحیت و استاندارد سازی)،
 • قبول شدم (حوزه ارزیابی انطباق)
 • قبول نشدم

این نظر سنجی نتیجه ذیل را در بر داشت:

در واقع از 174 شرکت کننده در این نظر سنجی، حدود 70 درصد اعلام نموده اند که در آزمون قبول نشده اند و تنها 53 نفر در چهار حوزه فوق الذکر به ترتیب نشان داده شده قبول شده اند.

2 نظر

 • تعداد کلیه شرکت کنندگان ۳۷۶۵ نفر بوده که از این تعداد
  ۳۲۴ نفر در مرحله آزمون قبول شده اند که میتوان گفت به
  صورت تقریبی فقط ۸.۶ درصد شرکت کنندگان قبول شده اند

  • با سلام
   امار درج شده فقط خروجی حاصل از نظرسنجی درج شده در کانال تلگرامی بوده است.
   اما رسمی در این خصوص در دسترس این سایت نمی باشد. البته نتیجه قبولی براساس امار ارائه شده توسط سرکار عالی نیز حائض اهمیت است.
   تشکر از اظهار نظر شما

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.