تبریک سال 1398 و اعلام آمادگی ارائه خدمات به شرکتهای بازرسی کالا و فنی