تعداد دامنه های قابل ثبت در سامانه تایید صلاحیت برای شرکت های بازرسی چه تعداد می باشد؟

تعداد دامنه های قابل ثبت در سامانه تایید صلاحیت برای شرکت های بازرسی چه تعداد می باشد؟

طی بررسی به عمل آمده شرکت های بازرسی در سامانه تایید صلاحیت تا 6 دامنه بازرسی را می توانند ثبت نمایند و این 6 دامنه بازرسی می تواند تماما حوزه های بازرسی فنی یا تماما حوزه های بازرسی کالا و یا تلفیقی از هر دو باشد.

برای شرکت های بازرسی کالایی که تا پیش از این دارای پروانه بازرسی کالای صادراتی و سورویانس بوده اند و متقاضی اخذ گواهینامه تایید صلاحیت براساس استاندارد 17020 در حوزه بازرسی کالا می باشند، دامنه های 22 گانه تماما یک دامنه بازرسی حساب می شود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.