تعرفه آزمون تایر

تعرفه آزمون تایر

به اطلاع شرکتهای بازرسی، آزمایشگاههای آزمون و  واردکنندگان تایر می رساند که تعرفه آزمون تایر درج شده در سایت سازمان ملی استاندارد ایران به شرح لینک پیوست می باشد:

لینک تعرفه//////

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.