تقدیر از نهادهای ارزیابی انطباق توسط مرکز ملی تایید صلاحیت در روز جهانی تایید صلاحیت

تقدیر از نهادهای ارزیابی انطباق توسط مرکز ملی تایید صلاحیت در روز جهانی تایید صلاحیت

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در نظر دارد به مناسبت روز جهانی تایید صلاحیت از نهادهای ارزیابی انطباق قابل تقدیر، تجلیل کند.
داوطلبانی که شرایط عمومی و اختصاصی لازم برای این فرآیند را دارند می توانند مدارک و مستندات مرتبط با شاخص های اعلام شده را تا تاریخ 15 اردیبهشت 1402 به آدرس پستی درج شده در پورتال مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ارسال کنند.
ضمنا ضرورت دارد بر روی پاکت ارسالی متن روز جهانی تایید صلاحیت درج شود و به مدارک ارسالی پس از زمان اعلام شده ترتیب اثر داده نمی شود.

 

لینک اطلاعیه//////

 

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.