جدول امتیازدهی شرکتهای متقاضی اخذ بازرسی کالاهای وارداتی(سوریانس) از سازمان استاندارد