داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی استاندارد می توانند کارت آزمون خود را دریافت کنند

داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی استاندارد می توانند کارت آزمون خود را دریافت کنند

داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی استاندارد می توانند از طریق لینک زیر، کارت آزمون خود را دریافت کنند

https://krinso.hrtc.ir/hrt/pl/cd/

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.