ارائه اطلاعات به منظور مشارکت در انتخاب نهاد بازرسی نمونه در سال 1402حداکثر تا تاریخ دهم شهریورماه

ارائه اطلاعات به منظور مشارکت در انتخاب نهاد بازرسی نمونه در سال 1402حداکثر تا تاریخ دهم شهریورماه

سازمان ملی استاندارد ایران- مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در نظر دارد نسبت به معرفی نهادهای ارزیابی انطباق نمونه در مراسم روز جهانی استاندارد اقدام نماید؛ لذا بر اساس روش اجرایی” انتخاب اشخاص حقوقی و حقیقی نمونه سازمان به شماره مدرک :232/130/ر” آن دسته از نهادهای بازرسی که تمایل به شرکت در فرآیند انتخاب نهادهای ارزیابی انطباق نمونه مطابق دستورالعمل” انتخاب نهادهای ارزیابی انطباق تایید صلاحیت شده نمونه” به شماره مدرک 246/111/د را دارند، لازم است مدارک و مستندات مورد نیاز را طبق فرم پیوست حداکثر تا تاریخ 1402/06/10 تکمیل و به مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ارسال نمایند. بدیهی است به تقاضاهایی که پس از تاریخ مذکور واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ولیعصر، خیابان شهید شهامتی ، پلاک 33  
تلفن: 88904191 ، 88897936 ،88897935
نمابر: 88898174

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.