دسترسی به دستورالعملهای ارزیابی شرکت های بازرسی فنی شخص ثالث توسط امور بازرسی شرکت ملی گاز ایران

دسترسی به دستورالعملهای ارزیابی شرکت های بازرسی فنی شخص ثالث توسط امور بازرسی شرکت ملی گاز ایران

به منظور اطلاع از نحوه ارزیابی شرکت های بازرسی فنی شخص ثالث توسط امور بازرسی شرکت ملی گاز ایران به لینک زیر مراجعه و با مطالعه دستورالعمل مربوطه از شیوه این ارزیابی مطلع شوید:

لینک دسترسی به دستورالعمل ارزیابی ///////

 

لیست شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده توسط شرکت ملی گاز ایران ///////

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.