دستورالعمل رسیدگی به اعتراضات و اختلافات بین خریداران و شرکتهای بازرسی

دستورالعمل رسیدگی به اعتراضات و اختلافات بین خریداران و شرکتهای بازرسی

دستورالعمل رسیدگی به اعتراضات و اختلافات بین خریداران و شرکتهای بازرسی به شماره 152/235/د که برای بررسی اختلافات ناشی از قرارداد منعقده بین خریدار و شرکت بازرسی که صلاحیت آن برای بازرسی کالاهای صادراتی و وارداتی تایید شده است و از سوی خریدار و یا جانشین قانونی او طرح می گردد، به کار گرفته می شود.

لینک دسترسی به دستورالعمل//// 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.