برگزاری دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ۱۷۰۲۰:۲۰۱۲

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ۱۷۰۲۰:۲۰۱۲

اهداف یادگیری دوره:

 

 

 

فراگیران در پایان دوره می بایست :

 

 

         با اهداف و ساختار مجمع بین المللی تایید صلاحیت آشنا گردند.

 

 

         با مفاهیم و الزامات استاندارد ISO/IEC17020  آشنا گردند.

 

 

         به مستند نمودن فعالیت ها و بهبود مستمر آنها در حوزه بازرسی شناخت پیدا نمایند.

 

 

سرفصل محتوای دوره:

 

 

 1-     تعاریف مرتبط با تکیه بر مفاهیم ارزیابی انطباق و تایید صلاحیت  ISO 17000

2-     اهداف و ساختار مجمع بین المللی تایید صلاحیت (IAF

 

 

3-     ارزیابی انطباق و انواع نهاد های ارزیابی انطباق (CABs) ،

 

 

4-  ویژگیهای نهادهای تایید صلاحیت ملی(NABs) و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) با تکیه بر الزامات استاندارد ISO 17011 

 

 

5-   الزامات استاندارد ایران- ایزو 17020 سال 1392(ISO/IEC17020:2012)

 

 

(تشریح بندهای استاندارد نظیر: (الزامات عمومی{بی طرفی و استقلال، محرمانگی}، الزامات ساختاری {الزامات اداری، سازمان و مدیریت}، الزامات منابع {کارکنان، تسهیلات و تجهیزات، واگذاری کار به پیمانکار فرعی}، الزامات فرآیندی {روش ها و روش های اجرایی، جابجایی مورد ها و نمونه ها برای بازرسی، سوابق بازرسی، گزارش بازرسی و گواهینامه بازرسی، شکایت ها و درخواست­های رسیدگی مجدد، فرآیند شکایت ها و درخواست های رسیدگی مجدد}، الزامات سیستم مدیریت {کنترل مدارک، کنترل سوابق، بازنگری مدیریت، ممیزی های داخلی، اقدامات اصلاحی، اقدامات پیشگیرانه}).

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.