دو سازمان APLAC و PAC در سازمان اعتباربخشی جدید APAC ادغام شدند

دو سازمان APLAC و PAC در سازمان اعتباربخشی جدید APAC ادغام شدند

سازمان منطقه ای اعتباربخشی آسیا (APAC) در 1 ژانویه 2019 توسط ادغام دو سازمان منطقه ای کمیته اعتباربخشی آزمایشگاه
آسیا اقیانوسیه (
APLAC)
و سازمان منطقه ای اعتباربخشی اقیانوسه (
PAC)
تأسیس شد.

نقش APAC

نقش اصلی APAC مدیریت و گسترش سازمانی شناسایی متقابل (MRA) در بین واحدهای اعتباربخشی منطقه آسیا اقیانوسِیه است تا پذیرش نتایج ارزیابی انطباق (مثلا گزارش های آزمون، گواهینامه های آزمون،
گزارش بازرسی و صدور گواهینامه) تسهیل کند. نتایج ارزیابی انطباقی که بوسیله ارزیابی
های مربوط به انطباق (
CABs)
ایجاد شده است که توسط اعضای اصلی
APAC تأیید شده اند، توسط سایر اعضای اصلی APAC در سراسر منطقه پذیرفته می
شوند. این شناسایی متقابل و پذیرش نتایج ارزیابی انطباق به بازده اقتصادی و تسهیل تجارت
بین المللی کمک می کند.

 

اعضای APAC شامل واحدهای اعتباربخشی، کانون های اعتباربخشی و سایر سازمان هایی هستند
که علاقه مند هستند که نتایج ارزیابی انطباق را بپذیرند.

 

APAC توسط سازمان منطقه ای اقتصادی
آسیا و اقیانوسیه (
APEC)
به عنوان یکی از چهار سازمان منطقه ای متخصص منطقه ای (
APEC SRBs)
که از کار کمیته فرعی
APEC برای استانداردها و سازگاری حمایت می کند، به رسمیت شناخته شده است.

 

تاریخچه APLAC

 

APLAC در سال 1992 به عنوان یک انجمن، برای نهاد های اعتباربخشی آزمایشگاهی
در منطقه آسیا اقیانوسیه آغاز به کار کرد ((
APLAC Memorandum
of Understanding
(
MOU)، به طور رسمی
ایجاد
APLAC، در ماه آوریل
1995 توسط اعضای بنیانگذار
امضا شد.

 

امضای توافقنامه شناسایی متقابل ( APLAC MRA)
در تاریخ
19 نوامبر
1997 با 7 سازمان اعتباربخشی
صورت گرفت که
MRA را برای تست و کالیبراسیون امضا کردند.  MRA در نوامبر 2003 برای
بازرسی و در آوریل
2007 و
به طور خاص برای استاندارد
ISO
15189 (استاندارد بین المللی برای آزمایشگاه های تشخیص
طبی) گسترش یافت که قبلا تحت دامنه “آزمون”
MRA قرار گرفته است. امضای موافقتنامه
APLAC
MRA به اعتباربخشی تولید کنندگان
مرجع مواد (
RMP)
در دسامبر
2007 صورت
گرفت. امضای موافقتنامه
APLAC
MRA که شامل تأیید اعتبار سنجی
ارائه دهندگان آزمون مهارت (
PTPs)
در ژوئن
2014 بود.
در پایان سال
2018
سازمان
APLAC
 ، 38
نهاد تایید صلاحیت داشت که
MRA را به طور رسمی امضاء کرده بودند.

 

تاریخچه PAC

 

PAC در سال 1995 آغاز شد و نسخه اولیه موافقتنامه اعتباربخشی چندجانبه
(
MLA) را در سال 1997 تصویب کرد. در سال 1998، در ابتدا 5 نهاد اعتباربخشی، MLA را برای مجوز صدور گواهینامه
سیستم مدیریت کیفیت (
QMS)
امضا کردند. در طول سال های بعدی، زمینه های دیگری نیز وجود داشت که در آن، مانند دیگر
انواع صدور گواهینامه سیستم مدیریت (به عنوان مثال سیستم های مدیریت زیست محیطی، سیستم
های مدیریت ایمنی مواد غذایی)، گواهی محصول، صدور گواهینامه و تأیید اعتبار گازهای
و گلخانه ای، تأیید شده است. در پایان سال
2018، سازمان PAC ، 26 نهاد تایید صلاحیت داشت که MLA رابه طور رسمی امضاء کرده بودند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.