راهنمایی تعیین بازه های زمانی کالیبراسیون دستگاههای اندازه گیری

راهنمایی تعیین بازه های زمانی کالیبراسیون دستگاههای اندازه گیری

قابل توجه شرکتهای بازرسی

به شرکتهای بازرسی توصیه می گردد جهت اطلاع از نحوه تعیین بازه های زمانی کالیبراسیون دستگاههای اندازه گیری مورد استفاده در فرآیندهای بازرسی خود از استاندارد ملی با عنوان راهنمای تعیین بازه های زمانی کالیبراسیون دستگاههای اندازه گیری به شماره ISIRI 12964 بهره گیرند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.