رفع عدم انطباق ناشی از ارزیابی دفتر مرکزی شرکتهای بازرسی فنی براساس استاندارد 17020

رفع عدم انطباق ناشی از ارزیابی دفتر مرکزی شرکتهای بازرسی فنی براساس استاندارد 17020

 عدم انطباقهای اعلامی از سوی نهاد اعتبار دهنده شامل یکی از دو نوع عدم انطباق ذیل می باشد:

عدم
انطباق جزئی

به آن
دسته از عدم انطباق ها اطلاق می شود که با عث ایحاد وقفه در عملکرد سیستم مدیریت
بازرسی یا عدم اطمینان به تحت کنترل بودن فرآیند ها  نمی شود ، ولی ممکن
است باعث ایجاد  انحراف یا خطا در بخشی از
سیستم مدیریت سازمان می شود.

عدم
انطباق مهم

این عدم
انطباق باعث ایجاد وقفه یا خرابی عمده در اجرای سیستم مدیریت بازرسی می شود .

معمولا
عدم انطباق عمده در یکی از حالتهای زیر رخ می دهد :

·        
یک بند یا الزام از
استاندارد اجرا نشود .

·        
تعدادی عدم انطباق جزیی
برای یک الزام از استاندارد که با هم باعث ایجاد عدم انطباق عمده می شوند .

·        
هر عدم انطباقی که منتج به
احتمال ارائه خدمت نامنطبق شود ، بعنوان یک عدم انطباق عمده شناخته می گردد .

این گروه مشاور آمادگی ارائه خدمات مشاوره به شرکتهای بازرسی فنی که با عدم انطباق های جزئی و مهم در ارزیابی از دفتر مرکزی مواجه شده اند؛ می باشد. جهت کسب اطلاع بیشتر با شماره 09126886382 تماس برقرار نمایید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.