روش اجرایی فرآیند به کارگیری و نحوه ارجاع کار به کارشناسان رسمی استاندارد منتشر شد

روش اجرایی فرآیند به کارگیری و نحوه ارجاع کار به کارشناسان رسمی استاندارد منتشر شد

این روش اجرایی به شماره 143/275/ر در تاریخ 1402/08/06 از طرف سازمان ملی استاندارد ایران منتشر شده است. این مدرک به منظور تبیین نحوه به کارگیری کارشناسنان رسمی استاندارد تهیه و تدوین شده است. مطابق این روش اجرایی، واحدهای بهره گیرنده از خدمات مورد نیاز کارشناسان استاندارد باید درخواست خود را در سامانه ای که راه اندازی خواهد شد، ثبت نماید. حوزه های فعالیت قابل واگذاری شامل استاندارد سازی، اندازه شناسی، ارزیابی انطباق و تایید صلاحیت است.

برای دسترسی به این روش اجرایی اینجا را کلیک کنید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.