رییس سازمان ملی استاندارد ایران از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بازدید کرد

رییس سازمان ملی استاندارد ایران از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بازدید کرد

رییس سازمان ملی استاندارد ایران به همراه معاون توسعه مدیریت ، امور حقوقی و مجلس و مشاور رییس و مدیرکل حوزه ریاست ، صبح امروز ، شنبه 12 دی از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بازدید کرد.

نیره پیروزبخت ، رییس سازمان ملی استاندارد ایران در نشستی با رییس و کارشناسان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران از تلاش و همکاری آنان برای موفقیت درارزیابی همترازی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران که باعث شد این مرکز جزء امضاء کنندگان موافقت نامه ی به رسمیت شناختن چند جانبه قرار گرفت گیرد، قدردانی کرد .وی با اشاره به طرح رویکرد نوین استانداردسازی، افزود : مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به سرعت وارد این طرح جدید شده است.پیروزبخت با اشاره به رهبریت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در زمینه نظارت بر آزمایشگاههای همکار و شرکت های بازرسی به ویژه بازرسی فنی در کنار سایر بخش های نظارتی سازمان ملی استاندارد ایران ، تاکید کرد : سرعت و دقت را سرلوحه کار خود قرار دهید تا در کمترین زمان ، پاسخ منطقی برای مخاطبان خود داشته باشید.

علیرضا خاکی فیروز ، رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران نیز در این نشست موفقیت این مرکز را در ارزیابی همترازی مرهون خرد جمعی دانست و از امضای موافقت نامه چندجانبه در اردیبهشت و مهر ماه سال آینده خبر داد و گفت : با امضای این موافقت نامه ها ، گواهینامه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در 60 کشور دارای اعتبار خواهد بود.وی با اشاره به کاهش زمان فرآیند تایید صلاحیت آزمایشگاهها از یک سال به یک ماه افزود : تاکنون 300 شرکت بازرسی فنی برای ارایه خدمات خود توسط این مرکز تایید صلاحیت شده اند.

به گزارش دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل : در این نشست ، کارشناسان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران پیشنهادات خود را به رییس سازمان ملی استاندارد ایران مطرح کردند.در ادامه این بازدید، رییس سازمان ملی استاندارد ایران به همراه معاون توسعه مدیریت ، امور حقوقی و مجلس و مدیرکل حوزه ریاست از ساختمان شهید شهامتی نیز بازدید به عمل آورد .

لینک خبر/////

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.