سامانه پذیرش تاسیس و ثبت تغییرات شرکتهای بازرسی

سامانه پذیرش تاسیس و ثبت تغییرات شرکتهای بازرسی

اشخاص که تمایل به ثبت شرکت بازرسی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دارند می تواند با مراجعه به سامانه پذیرش تاسیس و ثبت تغییرات، درخواست های خودر را در این  سامانه به ثبت رسانند.

شرکتهای بازرسی که متقاضی اخذ تایید صلاحیت از نهاد اعتبار دهنده ملی می باشند باید به عنوان یک شرکت بازرسی شخص ثالث موضوع فعالیت خود را در این سامانه به ثبت رسانند.

لینک سامانه پذیرش تاسیس و ثبت تغییرات ////

اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری/////

اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی خاص/////

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.