سوالات حوزه کالا برای بازرسان شرکت های بازرسی، طرح شده توسط امور بازرسی فنی شرکت ملی گاز

سوالات حوزه کالا برای بازرسان شرکت های بازرسی، طرح شده توسط امور بازرسی فنی شرکت ملی گاز

باتوجه به انجام مصاحبه بازرسین معرفی شده شرکتهای بازرسی شخص ثالث توسط کمیته تخصصی، سوالات حوزه مکانیک تهیه شده توسط کمیته تخصصی متشکل از انجمن ها و جامعه ممیزی و بازرسی جهت استفاده برای آزمون کتبی در اختیار بازرسین حوزه مکانیک قرار گرفته است که از طریق لینک زیر قابل دستیابی می باشد.

لینک سوالات بازرسی کالا/////

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.