شرایط احراز مدیر فنی و بازرس در حوزه بازرسی موتورخانه ها

شرایط احراز مدیر فنی و بازرس در حوزه بازرسی موتورخانه ها

مطابق اطلاعیه منتشر شده در سایت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، شرایط احراز مدیر فنی و بازرس در حوزه بازرسی موتورخانه ها مطابق موارد ذیل می باشد که شرکت های بازرسی متقاضی تایید صلاحیت در این حوزه باید این الزامات را برآورده نمایند

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.