شناخت اتحادیه همکاری های تائید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا- اقیانوسیه (APLAC)

شناخت اتحادیه همکاری های تائید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا- اقیانوسیه (APLAC)

اتحادیه همکاری تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا –
اقیانوسیه در سال 1992 به عنوان انجمن تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا – اقیانوسیه آغاز
به کار کرده است. هدف اصلی آن ایجاد، توسعه و گسترش یک توافق به رسمیت شناختن متقابل
بین سازمان های اعتباربخشی در منطقه است.

به طور رسمی یادداشت تفاهم  APLAC،
در آوریل 1995 توسط نمایندگان 16
سازمان اقتصاد
در منطقه آسیا -اقیانوسیه امضا شد. 10 کشور دیگر از آن زمان به
APLAC پیوستند.

APLAC توسط کمیته اقتصادی آسیا –
اقیانوسیه (
APEC)
به عنوان یکی از پنج سازمان منطقه ای متخصص (
SRBs) که از کار کمیته فرعی APEC برای استانداردها و سازگاری
حمایت می کند، به رسمیت شناخته شده است.

توافقنامه پذیرش چندجانبه (APLAC
MRA) در تاریخ 19 نوامبر 1997 به امضای 7 سازمان
اعتباربخشی رسیده است که
MRA را برای آزمون و کالیبراسیون امضا کردند. MRA در نوامبر 2003 برای بازرسی
و در آوریل 2007 گسترش یافت و به طور خاص به استاندارد
ISO 15189
(استاندارد بین المللی برای آزمایشگاه های پزشکی) اشاره دارد که قبلا تحت دامنه
“آزمون”
MRA قرار گرفته است. امضای APLAC
MRA تمدید شده برای تأیید مجوز
تولید کنندگان مواد مرجع (
RMP)
در دسامبر 2007 صورت گرفت. امضای تشویق
APLAC
MRA که شامل تأیید اعتبارسنجی ارائه
دهندگان آزمون های مهارت در ماه ژوئن 2014 بود، وجود دارد. در حال حاضر
MRA امضاء به 38 عضو رسیده
است.

ساختار این سازمان به شرح ذیل است:


مناطق تحت پوشش این سازمان نیز به شرح ذیل است:

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.