صلاحیت 5 شرکت بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تایید شد

صلاحیت 5 شرکت بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تایید شد

چهارمین نشست کمیته تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی دوشنبه 24
آبان در مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
 برگزار
شد.

علیرضا خاکی
فیروز،
 رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران با اعلام
این مطلب، گفت:
 در این
نشست گزارش ها و توصیه های تیم هایارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت
و در نهایت با صدور گواهینامه
 برای دو شرکت بازرسی در دامنه ی بازرسی تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع انرژی بر ، جرثقیل
های موبایل سقفی برجی و لیفتراک ، تجدید گواهینامه برای سه شرکت بازرسی در زمینه
بازرسی کالا ، تایید نوع خودرو ، ماشین آلات راهسازی و کشاورزی ، جرثقیل های
موبایل سقفی برجی و لیفتراک و آسانسور برقی و تمدید گواهینامه برای یک شرکت بازرسی
در دامنه آسانسور برقی موافقت به عمل آمد.

لینک خبر////

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.