ضوابط لازم الاجراء و شرایط احراز عمومی برای نهادهای بازرسی فنی در دامنه/ دامنه های بازرسی اعلام شد- مهر 1402

ضوابط لازم الاجراء و شرایط احراز عمومی برای نهادهای بازرسی فنی در دامنه/ دامنه های بازرسی اعلام شد- مهر 1402

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ضوابط لازم اجرا و شرایط احراز عمومی در خصوص موارد ذیل را اعلام نمود:

1- نحوه تشریح موضوع فعالیت شرکت در زمان ارسال درخواست های اعطا، گسترش و تجدید دامنه های فعالیت،

2-وضعیت بیمه نامه های مسئولیت شرکت در قبال کارفرما، کارکنان و اشخاص ثالث،

3- وضعیت تجهیزات مورد نیاز برای بازرسی ها،

4- شرایط همکاری مدیران فنی، بازرسان و مدیر تضمین کیفیت،

5- وضعیت شعب شرکت های بازرسی

برای اطلاع از محتوای سرفصل های فوق الذکر به لینک ذیل مراجعه نمایید:

ضوابط لازم الاجراء و شرایط احراز عمومی  زمینه/ دامنه های بازرسی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.