ضوابط مرتبط با مدیر فنی بازرسی، بازرسان و مدیر تضمین کیفیت در شرکت های بازرسی فنی چیست؟

ضوابط مرتبط با مدیر فنی بازرسی، بازرسان و مدیر تضمین کیفیت در شرکت های بازرسی فنی چیست؟

در شرکت های بازرسی فنی وجود افراد کلیدی ذیل الزامی بوده و یک شرکت بازرسی فقط با ارائه شواهد کافی مبنی بر حضور این افراد در هر حوزه و دامنه فعالیت امکان گذراندن فرآیند تایید صلاحیت را پیدا می کنند.

مدیر فنی:

  •  بکارگیری افراد بازنشسته توسط نهاد بازرسی به عنوان مدیر فنی در صورت دارا بودن گواهی سلامت و احراز صلاحیت مطابق با الزامات مرکز ملی تایید صلاحیت و ارائه سوابق و شواهد دال بر استخدام تمام وقت ایشان در نهاد بازرسی تحت ارزیابی، بلامانع می باشد.
  • مدیر فنی نهاد نباید در زمینه بازرسی که به عنوان مدیر فنی می باشد بازرسی انجام دهد.

بازرس:

  • داشتن حداقل دو بازرس تمام وقت با ارائه سوابق و شواهد دال بر استخدام تمام وقت در شرکت های بازرسی الزامی است.
  • بکارگیری افراد بازنشسته توسط نهاد بازرسی به عنوان بازرس در صورت دارا بودن گواهی سلامت و احراز صلاحیت مطابق با الزامات مرکز ملی تایید صلاحیت و ارائه سوابق و شواهد دال بر استخدام تمام وقت ایشان در نهاد بازرسی تحت ارزیابی، بلامانع می باشد

در خصوص مدیران فنی و بازرسان در حوزه های مختلف فعالیت شرایط احراز مرتبط با دامنه فعالیت تخصصی توسط مرکز ملی تاییدصلاحیت منتشر شده است که برای اطلاع از مفاد آن می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

شرایط احراز مرتبط با مدیران فنی و بازرسان شرکت های بازرسی

مدیر تضمین کیفیت:

  • حضور تمام وقت مسئول تضمین کیفیت الزامی است.
  • ارائه حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مطابق با شرایط احراز مدون شده در نهاد بازرسی به تیم ارزیابی الزامی است.
  • ارائه سوابق استخدامی و سوابق بیمه ای مسئول تضمین کیفیت و مستندات دال بر عدم فعالیت ایشان در سایر شرکت ها /نهادها به تیم ارزیابی الزامی است.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.