عناوین کالاها براساس دسته بندی 22 گانه در محدوده های بازرسی برگرفته از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات چه هستند؟

عناوین کالاها براساس دسته بندی 22 گانه در محدوده های بازرسی برگرفته از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات چه هستند؟

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در آبان ماه 1402، از دامنه های بازرسی 22 گانه کالاهای صادراتی و وارداتی رونمایی نمود. در این دامنه ها به محدوده های بازرسی براساس فصول کتاب مقررات صادرات و واردات اشاره شده است که این فصول بیان گر نوع کالای مورد بازرسی می باشد.

با بررسی های کارشناسی انجام شده، در ادامه عناوین این کالاها استخراج شده است و در دسترس شرکت های بازرسی کالا برای بررسی دامنه ها در زمان ثبت درخواست به منظور اطلاع از نوع کالای مرتبط و همچنین به جهت آگاهی رسانی در خصوص نحوه برآورده سازی الزامات مستندسازی و دستورالعمل های بازرسی مورد نیاز در هر دامنه ارائه می شود.

شرکت های بازرسی کالا، به منظور دریافت خدمات مشاوره 17020 در این حوزه می توانند با شماره 09126886382 تماس برقرار نمایند

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.