فرآیند تایید صلاحیت 3 نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بررسی شد

فرآیند تایید صلاحیت 3 نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بررسی شد

کمیته تایید صلاحیت نهادهای بازرسی در سال جاری 23 اسفند با حضور نمایندگان سازمان های دولتی و انجمن های تخصصی در مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برگزار شد.
علیرضا خاکی فیروز، رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران با اعلام این خبر گفت: در این نشست درخواست های صدور، تجدید و افزایش دامنه گواهینامه مراکز بازرسی جوش و بازرسی فنی و گزارش ها و توصیه های تیم های ارزیابی این مرکز، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با صدور، تجدید و افزایش دامنه گواهینامه در 11 زمینه بازرسی برای 3 نهاد بازرسی متقاضی بر اساس الزامات استاندارد ایران – ایزو آی ای سی 17020موافقت به عمل آمد.

لینک خبر////

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.