فراخوان واگذاری بازرسی و نمونه برداری از کالاهای صادراتی و وارداتی در محل گمرکات استان تهران

فراخوان واگذاری بازرسی و نمونه برداری از کالاهای صادراتی و وارداتی در محل گمرکات استان تهران

اداره کل استاندارد
استان تهران در نظر دارد امور مربوط به “بازرسی و نمونه برداری از کالاهای
صادراتی و وارداتی در محل گمرکات اجرایی استان تهران” و “بررسی پرونده
های کالاهای وارداتی ارجاع شده از گمرکات اجرایی استان تهران” را مطابق
قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد به شرکت های بازرسی واجد شرایط ( طبق اسناد
فراخوان ) که دارای پروانه تایید صلاحیت معتبر می باشند واگذار نماید. لذا از
متقاضیان دعوت می شود جهت اطلاع
  از شرایط شرکت در فراخوان مذکور
به قسمت فراخوان مراجعه و حداکثر تا 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی نسبت به
ارسال اسناد و مدارک مورد نیاز، در پاکت های لاک و مهر شده و طی نامه مکتوب به
آدرس : تهران پونک، بلوار سردار جنگل، خیابان بهار غربی، میدان استاندارد دبیرخانه
ساختمان شماره 1 اقدام نمایند
.

شایان ذکر است ،
هزینه چاپ اگهی بر عهده برگزیدگان فراخوان می باشد
.

الف- فراخوان واگذاری
بازرسی و نمونه برداری از کالاهای صادراتی و وارداتی در محل گمرکات اجرایی استان
تهران

ب – فراخوان واگذاری بررسی پرونده های کالاهای وارداتی ارجاع
شده از گمرکات اجرایی استان تهران

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.