فرم شکایت مربوط به شرکت های بازرسی کننده کالا جهت ارجاع به سازمان ملی استاندارد ایران

فرم شکایت مربوط به شرکت های بازرسی کننده کالا جهت ارجاع به سازمان ملی استاندارد ایران

 

در صورتی که وارد کننده ای از شرکت بازرسی ارائه دهنده خدمت بازرسی کالا شاکی باشد می تواند با پر کردن فرم زیر شکایت خود را به سازمان ملی استاندارد ایران ارجاع نماید. بدین منظور باید از طریق آدرس ذیل نسبت به ارسال شکایت اقدام نماید.:

لینک ثبت شکایت/////


نام کالای وارداتی:

شماره تعرفه گمرکی:

نام گمرک ورودی:

شماره کوتاژ اظهارنامه:

شرایط ورود کالا:

بازرسی
در مقصد انجام شده است؟

دارای
گواهینامه بازرسی از مبدا می باشد؟

شرح شکایت:

 

 

 

 

 

 

 

 تصویر گواهینامه بازرسی و ضمائم آن ضمیمه گردد.

تصویر
نتایج آزمون ضمیمه گردد
.

تصویر
اظهارنامه تولیدکننده یا فروشنده در صورت وجود ضمیمه گردد
.

تصویر
سایر مدارک مرتبط از قبیل مکاتبات اعلام مغایرت به فروشنده ضمیمه گردد
.

تصویر
قرارداد بازرسی یا سفارش بازرسی ضمیمه گردد
.

تصویر
گزارش بازرسی در مبدا درصورت موجود بودن ضمیمه گردد
.

تصویر
اظهارنامه گمرکی کالا،برگ سبز گمرکی یا گواهی ترخیص کالا برای مناطق ویژه و آزاد
ضمیمه گردد
.

تصویر
پروفورما ضمیمه گردد
.

تصویر
برگه ثبت سفارش ضمیمه گردد
.

تصویر
اعتبار اسنادی ضمیمه گردد
.

تصویر
بارنامه ضمیمه گردد

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.