فهرست استانداردهای ملی تایید نوع خودرو براساس استاندارد 6924 ویرایش سال 1394

فهرست استانداردهای ملی تایید نوع خودرو براساس استاندارد 6924 ویرایش سال 1394

فهرست استانداردهای ملی تایید نوع وسایل نقلیه تولید شده به طور نامحدود براساس فصل پنجم (الزامات مربوط به تایید نوع خودروها) استاندارد 6924  ویرایش سال 1394 به شرح ذیل می باشد

ردیف

 

 

عنوان استاندارد

 

 

شماره استاندارد

 

 

 
 

1

 

 

خودرو-تراز صدای مجاز و سیستم اگزوز خودروهای موتوری -ویژگیها و روشهای آزمون

 

 

4243

 

 

 

2

 

 

خودروهای جاده ای – مخازن سوخت مایع و حفاظ عرضی زیر شاسی عقب خودروها و تریلرهای آنها – ویژگی ها

 

 

6480

 

 

 

3

 

 

خودرو-الزامات مخزن سوخت بنزین -دیزل در خصوص جلوگیری از وقوع آتش سوزی

 

 

10941

 

 

 

4

 

 

 خودرو-موقعیت نصب پلاک عقب خودروهای موتوری و تریلرها -ویژگیها

 

 

6491

 

 

 

5

 

 

خودرو- نیروی کنترل فرمان وسایط نقلیه- ویژگیها و روش آزمون-تجدیدنظراول

 

 

3917

 

 

 

6

 

 

خودرو قفل و لولا ویژگیها و روش آزمون

 

 

6773

 

 

 

7

 

 

خودرو – وسیله هشدار دهنده شنیداری – ویژگیها و روش آزمون

 

 

6482

 

 

 

8

 

 

خودروهای جاده ای – وسایل دید غیر مستقیم راننده خودروها – ویژگیها و روشهای آزمون

 

 

6497

 

 

 

9

 

 

خودروهای جاده ای – سیستم ترمز وسایط نقلیه – ویژگیها و روشهای آزمون 

 

 

6742

 

 

 

10

 

 

خودروهای جاده ای – تداخل رادیویی (سازگاری الکترومغناطیسی) خودروها- روشهای آزمون 

 

 

6502

 

 

 

11

 

 

خودروهای جاده ای – اتصالات داخلی – ویژگی ها و روشهای آزمون

 

 

6772

 

 

 

12

 

 

خودروهای جاده ای – دستگاههای ضد سرقت – ویژگیها و روشهای آزمون

 

 

6623

 

 

 

13

 

 

خودروهای جاده ای – حفاظت از راننده خودروی موتوری (رفتار مکانیزم فرمان حین بر خورد ) ویژگیها و روش آزمون 

 

 

4164

 

 

 

14

 

 

خودروهای جاده ای – استحکام صندلی- تکیه گاه های صندلی و پشت سری ها – ویژگی ها و روشهای آزمون

 

 

6503

 

 

 

15

 

 

خودرو-برجستگی های بیرونی -ویژگیها و روش های اندازه گیری

 

 

6622

 

 

 

16

 

 

خودروهای جاده ای – تجهیزات سرعت سنج – ویژگیها و روشهای آزمون

 

 

6481

 

 

 

17

 

 

خودرو – پلاکهای شناسایی – ویژگیها

 

 

6489

 

 

 

18

 

 

خودروهای جاده ای – تکیه گاه های کمربند ایمنی – ویژگیها و روشهای آزمون

 

 

4017

 

 

 

19

 

 

خودروهای جاده ای – نصب و وسائل روشنایی و علامت دهنده های نوری – ویژگیها و روشهای آزمون 

 

 

6479

 

 

 

20

 

 

خودروهای جاده ای – شب نما ( بازتاب گرها) ویژگیها و روشهای آزمون

 

 

6494

 

 

 

21

 

 

خودروهای جاده ای – چراغ های منتهی الیه – موقعیت جلو – موقعیت عقب – ترمز رانندگی در روز ونشانگر جانبی – ویژگیها و روشهای آزمون 

 

 

6651

 

 

 

22

 

 

خودروهای جاده ای – چراغهای راهنما – ویژگی ها و روشهای آزمون

 

 

6505

 

 

 

23

 

 

خودروهای جاده ای – چراغ های پلاک عقب – ویژگیها و روشهای آزمون 

 

 

6495

 

 

 

24

 

 

خودرو-چراغ های جلو دارای نور پایین و یا نور بالا و لامپ های رشته ای و دیگر منابع نوری مورد استفاده در چراغ های تایید شده مربوط به وسایل نقلیه موتوری -الزامات عمومی

 

 

6672

 

 

 

25

 

 

خودرو – چراغ مه شکن جلو- ویژگیها و روش آزمون

 

 

6488

 

 

 

26

 

 

خودرو – قلابهای بکسل وسایط نقلیه موتوری – ویژگیها

 

 

6490

 

 

 

27

 

 

خودروهای جاده ای – چراغ مه شکن عقب – ویژگی ها و روشهای آزمون

 

 

6504

 

 

 

28

 

 

چراغ دنده عقب

 

 

6492

 

 

 

29

 

 

خودرو – چراغهای توقف- ویژگیها و روش آزمون

 

 

7033

 

 

 

30

 

 

خودرو- کمربند ایمنی – ویژگیها و روش آزمون

 

 

779

 

 

 

31

 

 

خودرو – میدان دید جلو – ویژگیها و روش آزمون

 

 

6670

 

 

 

32

 

 

خودروهای جاده ای – لوازم نصب شده داخلی خودروها- شناسایی کنترلها – خبر دهنده ها و نشانگرها – ویژگیها

 

 

6493

 

 

 

33

 

 

خودرو-سامانه های برفک زدا و مه زدای شیشه جلو-ویژگیها وروش آزمون

 

 

4159

 

 

 

34

 

 

خودروهای جاده ای – سیستم برف پاک کن و شیشه شوی – ویژگیها و روشهای آزمون

 

 

6683

 

 

 

35

 

 

خودروهای جاده ای – سیستم های گرمایش خودروهای موتوری و تریلرهای آنها – ویژگیها و روشهای آزمون

 

 

8421

 

 

 

36

 

 

خودروهای جاده ای – حفاظ های چرخ – ویژگیها

 

 

6486

 

 

 

37

 

 

خودرو – پشت سری- ویژگیها و روش آزمون

 

 

6506

 

 

 

38

 

 

خودرو – حفاظهای جانبی ویژگیها

 

 

6671

 

 

 

39

 

 

خودروهای جاده ای -سیستم های ممانعت از پاشش -الزامات تائید نوع قطعه و نصب آن بر روی خودرو

 

 

6501

 

 

 

40

 

 

خودروهای جاده ای – جرم و ابعاد خودروهای گروه m1- ویژگی ها

 

 

6500

 

 

 

41

 

 

خودرو – شیشه ایمنی و مواد شیشه کاری-ویژگیها و روش آزمون

 

 

6894

 

 

 

42

 

 

 تایرهای خودروهای سواری و وانتی سبک لایه اریب (تا معادل 8 لایه)-ویژگیها و روشهای آزمون

 

 

1093-1

 

 

 

 

تایرهای رادیال خودروهای سواری و وانتی سبک ویژگیها و روش های آزمون 

 

 

1093-2

 

 

 

43

 

 

خودروهای جاده ای – وسایل محدود کننده سرعت – ویژگیها و روش های آزمون

 

 

6484

 

 

 

44

 

 

 خودرو – جرم و ابعاد خودروها و تریلر – ویژگیها وروشهای آزمون

 

 

6499

 

 

 

45

 

 

 خودرو- برجستگیهای بیرونی کابین- ویژگیها و روشهای آزمون

 

 

6624

 

 

 

46

 

 

خودرو-وسایل کوپلینگ مکانیکی-ویژگیها و روشهای آزمون

 

 

3478

 

 

 

47

 

 

خودرو – نحوه سوختن مواد داخلی – ویژگیها وروشهای آزمون

 

 

6625

 

 

 

48

 

 

خودرو – جرم و ابعاد خودروها و تریلر – ویژگیها وروشهای آزمون

 

 

6499

 

 

 

49

 

 

خودرو – برخورد از روبرو- روش آزمون

 

 

6652

 

 

 

50

 

 

خودرو- برخورد جانبی- ویژگیها و روش آزمون-تجدیدنظراول

 

 

4239

 

 

 

51

 

 

خودرو- حمل کالای خطرناک – ویژگیها

 

 

6741

 

 

 

52

 

 

خودرو – حفاظ عرضی زیر شاسی جلو- ویژگیها و روش آزمون 

 

 

7499

 

 

 

53

 

 

خودروهای جاده ای -محافظت افراد پیاده و سایر افراد درمعرض آسیب در جاده

 

 

14438

 

 

 

54

 

 

خودرو-قابلیت بازیافت و بازگردانی- الزامات

 

 

17469

 

 

 

55

 

 

خودرو-تاییدیه آلایندگی سامانه های تهویه مطبوع در خودروهای موتوری

 

 

16444

 

 

 

56

 

 

خودرو-خودروهای با موتور هیدروژنی-ویژگیها و روش های آزمون

 

 

17470

 

 

 

57

 

 

خودرو-ایمنی عمومی خودروهای موتوری، تریلرها و سیستم های آن ها، قطعات و واحدهای فنی مجزا مربوطه -الزامات

 

 

17471

 

 

 

58

 

 

خودروهای جاده ا ی -نشانگرهای تغییر دنده خودرو

 

 

16443

 

 

 

59

 

 

خودروهای موتوری-تائید یه با توجه به سامانه های ترمز اضطراری پیشرفته (AEBS)

 

 

17484

 

 

 

60

 

 

خودروهای موتوری -الزامات تایید نوع برای نصب سامانه های هشدار دهنده انحراف از مسیر

 

 

17479

 

 

 

61

 

 

خودروهای جاده ای – توان موتور- روش آزمون

 

 

6483

 

 

 
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.