فهرست استانداردهای NACE در حوزه کنترل خوردگی

فهرست استانداردهای NACE در حوزه کنترل خوردگی

شرکتهای بازرسی که خواهان فعالیت در حوزه بازرسی کنترل خوردگی بوده باید مطابق حوزه فعالیت خود حداقل براساس یکی از استاندارد های فهرست زیر آمادگی خود را جهت انجام ارزیابی نهاد اعتبار دهنده ملی اعلام نمایند. جهت اطلاع از کدهای استانداردی NACE به لیست زیر مراجعه نمایید:

NACE Standards

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.