فهرست شغل محلهای استخدام سازمان ملی استاندارد ایران

فهرست شغل محلهای استخدام سازمان ملی استاندارد ایران

شرایط اختصاصی:
– حداکثر 33 سال تمام برای مقطع تحصیلی لیسانس، 34 سال تمام برای مقطع تحصیلی فوق لیسانس و 35 سال تمام برای مقطع تحصیلی دکترا
– محل خدمت با تشخیص سازمان ملی استاندارد تهران یا کرج می باشد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.