لیست استاندارد های قابل تایید صلاحیت در حوزه بازرسی معیار مصرف انرژی

لیست استاندارد های قابل تایید صلاحیت در حوزه بازرسی معیار مصرف انرژی

شرکتهای بازرسی در حوزه بازرسی معیار مصرف انرژی می توانند با توجه به توانایی پرسنل خود، محدوده جغرافیایی و سایر موارد درخواست تایید صلاحیت خود را در تمامی یا برخی از استانداردهای جدول زیر به مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ارائه نمایند. در همین راستا این گروه مشاور آماده ارائه خدمات مشاوره در خصوص اخذ گواهینامه تایید صلاحیت در حوزه معیار مصرف انرژی می باشد، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09212208964 تماس بگیرید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.