لیست استاندارد های مرتبط با تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی براساس استاندارد 17020 در حوزه ماشین آلات کشاورزی

لیست استاندارد های مرتبط با تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی براساس استاندارد 17020 در حوزه ماشین آلات کشاورزی

لیست استاندارد های مرتبط با تایید صلاحیت شرکتهای
بازرسی براساس استاندارد 17020 در حوزه ماشین آلات کشاورزی

ردیف

نام محصول/ زمینه بازرسی/ دامنه فعالیت

نوع استاندارد/ مدرک

شماره استاندارد/مدرک

1

آئین کار رسانیدن میوهها پس از نگهداری در سردخانه

ملی

4107

2

خودروهای جاده ایوسایل محدود کننده سرعتویژگیها و روش های آزمون

ملی

6484

3

خودروهای جاده ایسیستم های ممانعت از پاششالزامات تائید نوع قطعه و نصب آن بر روی خودرو

ملی

6501

4

خودروحفاظهای جانبی ویژگیها

ملی

6671

5

خودروهای جاده ایسیستم ترمز وسایط نقلیهویژگیها و روشهای آزمون

ملی

6742

6

خودروشیشه ایمنی و مواد شیشه کاریویژگیها و روش آزمون

ملی

6894

7

خودروتراکتورمجموعه های مشخص و مشخصات تراکتور های کشاورزی یا جنگل داری

ملی

13133

8

ودروتراکتورفضای کار،دسترسی به مقر رانندگی،درها و پنجره ها ی تراکتور های چرخ دار کشاورزی یا جنگل داری

ملی

13134

9

خودروتراکتورنصب،موقعیت،کارکرد و شناسایی کنترل ها برای تراکتور های چرخ دار کشاورزی و جنگل داری

ملی

13135

10

دروتراکتورسازه های محافظ واژگونی نصب شده در عقب تراکتورهای باریک(کم عرض)چرخ لاستیکی کشاورزی و جنگل داری

ملی

13136

11

ودروتراکتورسازه های محافظ واژگونی نصب شده درجلو تراکتور های باریک(کم عرض)چرخ لاستیکی کشاورزی و جنگل داری

ملی

13137

12

خودروتراکتورنصب وسایل روشنایی و علامت دهنده نوری برای تراکتورهای چرخ دار کشاورزی یا جنگل داری

ملی

13139

13

ماشین های کشاورزیتراکتورصندلی راننده بر روی تراکتورهای چرخ دار کشاورزی یا جنگل داری

ملی

13140

14

خودروتراکتورسازه های محافظ تراکتور های چرخ دار کشاورزی و جنگل داری در برابر غلتیدنآزمون استاتیک

ملی

13141

15

خودروتراکتورتراز صدای حس شده توسط راننده

ملی

13142

16

خودروتراکتوراندازه گیری انتشار آلاینده های خروجی موتور های دیزل مورد استفاده در تراکتورهای چرخ دار کشاورزی و جنگل داری

ملی

13143

17

خودروتراکتورقطعات و مشخصات خاص تراکتورهای چرخ دار کشاورزی و جنگل داری

ملی

13144

18

ماشین های کشاورزیتراکتورتجهیزات ترمز تراکتورهای کشاورزی و جنگل داری

ملی

13145

19

خودروتراکتورتجهیزات فرمان تراکتورهای کشاورزی یا جنگل داری

ملی

13146

20

خودرومیدان دید و برف پاک کن تراکتور های چرخ دار کشاورزی یا جنگل داری

ملی

13147

21

خودروتراکتورمحور های توان دهی تراکتور های چرخ دار کشاورزی و جنگل داری و حفاظت از آن ها

ملی

13148

22

خودروتراکتوروسیله اتصال(کوپلینگ) و معکوس کننده تراکتور های چرخ دار کشاورزی یا جنگل داری

ملی

13149

23

خودروتراکتوروسایل روشنایی و علامت دهنده نوری در تراکتور های چرخ دار کشاورزی یا جنگل داری

ملی

13150

24

خودروتراکتورحداکثر سرعت طراحی تراکتورهای کشاورزی یا جنگلداری و مشخصات کفی های بار آنها

ملی

13151

25

خودروتراکتورآینه دیدعقب تراکتورهای چرخ دار کشاورزی یا جنگل داری

ملی

13152

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.